Bộ kim đo Hexagon M2-STYLUS KIT NO. 7

Giá bán: Liên hệ

  Giao hàng toàn Quốc

  Đổi hàng 07 ngày miễn phí

  Đảm bảo hàng chính hãng

  Quý khách có thể "Thanh toán khi nhận hàng

  Bộ kim đo Hexagon M2-STYLUS KIT NO. 7

  Bộ kim đo Hexagon M2-STYLUS KIT NO. 7:

  Bộ kim đo Hexagon M2-STYLUS KIT NO. 7

  Bộ kim đo Hexagon M2-STYLUS KIT NO.7  cho máy đo Hexagon bao gồm nhiều mã kim khác nhau được nhà sản xuất tích hợp vào trong bộ kit phục vụ nhu cầu đo lường của khách hàng sử dụng máy đo cmm của Hexagon.

  Các mã kim trong Bộ kim đo Hexagon M2-STYLUS KIT NO. 7 cho máy đo Hexagon:

  Part No. Item Description Contents
  03969076 M2-Stylus Kit No. 7
  M2-Sty1us (R-1-S5ÍEỈ-0.7-L10) 03969201
  M2-Sty1us (R-2-SS-1.1-L10) 03969202
  M2-Sty1us (R-3-SS-1.5-L10) 03969203
  M2-Sty1us (R-4-SS-1.65-L10) 03969204
  M2-Sty1us (R-2-SS-1.3-L20) 03969212
  M2-Sty1us (R-3-SS-1.5-L20) 03969213
  M2-Sty1us (R-4-SS-2-L20) 03969214
  M2-Sty1us (R-1-TC-0.7-L20) 03969221
  M2-Sty1us Extension (SS-3-L10) 03969231
  M2-Sty1us Extension (SS-3-L20) 03969232
  M2-Sty1i Ho1der5-way (SS-L7.5) 03969054
  M2-Star Stylus 5-way (R-2-SS-1.4-SP18/30) 03969082
  M3/M2-Sty1us Adapter (SS-L5) 03969062
  M2-Sty1us Knuck.e (SS-L8) 03969059
  M2/M3-Mounting Pin 03969600
  Mexagon Socket W-ench AF1.5 mm 03969703

   

   

  Các mã kim tương đương Renishaw và Hexagon:

  Bên cạnh đó quý khách hàng có thể sử dụng các mã kim đo tương đương của renishaw để thay cho các mã kim đo của Hexagon. Các mã kim này đều có cấu tạo tương đương, chất lượng và khả năng tối ưu trong quá trình sử dụng đều giống nhau.

  Bảng đối chiếu các mã kim tương đương:

  Renishaw Part No. Hexagon Part No. Item Descrption
  A-5000-3551 3969301 M3-Stylus  (R-1-SS-0.7-L21)
  A-5000-3552 3969302 M3-Stylus  (R-2-SS-1.4-L21)
  A-5000-3553 3969303 M3-Stylus  (R-3-SS-1.5-L21)
  A-5000-3554 3969334 M3-Stylus  (R-4-SS-2.5-L31)
  A-5000-3603 3969212 M2-Stylus  (R-2-SS-1.3-L20)
  A-5000-3604 3969203 M2-Stylus  (R-3-SS-1.5-L10)
  A-5000-3611 3969241 M2-Disc Stylus (R-6-SS-L10)
  A-5000-3613 3969243 M2-Disc Stylus (CE-18-SS-L3.7)
  A-5000-3614 3969218 M2-Hollow Ball Stylus (CE-18-L11)
  A-5000-3626 3969056 M2-Star Stylus 5-way (R-2-SS-1.4-SP20/30)
  A-5000-3627 3969054 M2-Styli Holder 5-way (SS-L7.5)
  A-5000-3709 3969426 M4-Stylus  (R-6-CE-4.5-L50)
  A-5000-3712 3969427 M4-Stylus  (R-6-CE-4.5-L100)
  A-5000-4154 3969204 M2-Stylus  (R-4-SS-1.65-L10)
  A-5000-4155 3969205 M2-Stylus  (R-5-SS-2.5-L10)
  A-5000-4156 3969206 M2-Stylus  (R-6-SS-2.7-L10)
  A-5000-4158 3969208 M2-Stylus  (R-8-SS-2.7-L11)
  A-5000-4160 3969213 M2-Stylus  (R-3-SS-1.5-L20)
  A-5000-4161 3969214 M2-Stylus  (R-4-SS-2-L20)
  A-5000-7534 3969059 M2-Stylus Knuckle (SS-L8)
  A-5000-7547 3969402 M4-Stylus  (R-2-SS-1.4-L19)
  A-5000-7606 3969304 M3-Stylus  (R-4-SS-2.5-L21)
  A-5000-7610 3969046 M3-Styli Holder 5-way (SS-L13)
  A-5000-7616 3969060 M3-Stylus Knuckle (SS-L12)
  A-5000-7629 3969055 M2-Star Stylus 5-way (R-2-SS-1.4-SP20/20)
  A-5000-7630 3969305 M3-Stylus  (R-5-SS-2.5-L21)
  A-5000-7632 3969310 M3-Stylus – Stepped (R-0.5-TC-0.32/0.7-L21)
  A-5000-7648 3969335 M3-Stylus – Tapered (R-5-SS-L31)
  A-5000-7754 3969401 M4-Stylus Extension (CE-7-SS-7.5-L30)
  A-5000-7795 3969408 M4-Stylus  (R-8-CE-4.5-L50)
  A-5000-7796 3969418 M4-Stylus  (R-8-CE-4.5-L100)
  A-5000-7800 3969268 M2-Stylus  (R-0.3-TC-0.2-L10)
  A-5000-7801 3969267 M2-Stylus  (R-0.7-TC-0.5-L10)
  A-5000-7802 3969428 M2-Stylus  (R-1.5-SS-0.7-L10)
  A-5000-7803 3969225 M2-Stylus  (R-2.5-SS-1-L10)
  A-5000-7804 3969226 M2-Stylus  (R-2.5-SS-1.4-L20)
  A-5000-7805 3969220 M2-Stylus – Stepped (R-0.5-TC-0.32/0.7-L10)
  A-5000-7806 3969201 M2-Stylus  (R-1-SS-0.7-L10)
  A-5000-7807 3969202 M2-Stylus  (R-2-SS-1.1-L10)
  A-5000-7808 3969221 M2-Stylus  (R-1-tC-0.7-L20)
  A-5000-7809 3969242 M2-Disc Stylus (SV-18-SS-L7.5)
  A-5000-7812 3969292 M2-Spherical Cylinder Stylus (R-2-TC-1.6-L20)
  A-5000-7813 3969141 M2-Pointer Stylus (TC-3-L10-DEG30)
  A-5000-7814 3969330 M3-Hollow Ball Stylus (CE-30-L17)
  A-5000-8663 3969259 M2-Stylus  (R-1-tC-0.7-L27)
  A-5000-8876 3969445 M2-Spherical Cylinder Stylus (R-1-L15)
  A-5003-0033 3969271 M2-Stylus  (R-1-tC-0.8-L20)
  A-5003-0034 3969272 M2-Stylus  (R-1.5-TC-1-L20)
  A-5003-0035 3969261 M2-Stylus  (R-1.5-TC-1-L30)
  A-5003-0036 3969262 M2-Stylus  (R-2-tC-1.5-L30)
  A-5003-0037 3969282 M2-Stylus  (R-2-tC-1.5-L40)
  A-5003-0040 3969263 M2-Stylus  (R-3-tC-2-L30)
  A-5003-0041 3969283 M2-Stylus  (R-3-tC-2-L40)
  A-5003-0042 3969293 M2-Stylus  (R-3-tC-2-L50)
  A-5003-0043 3969429 M2-Stylus  (R-4-tC-2-L30)
  A-5003-0044 3969284 M2-Stylus  (R-4-tC-2-L40)
  A-5003-0045 3969294 M2-Stylus  (R-4-tC-2-L50)
  A-5003-0046 3969430 M2-Stylus  (R-5-tC-2-L20)
  A-5003-0049 3969295 M2-Stylus  (R-5-tC-2.5-L50)
  A-5003-0050 3969431 M3-Stylus  (R-1.5-TC-1-L20)
  A-5003-0051 3969432 M3-Stylus  (R-1.5-TC-1-L30)
  A-5003-0052 3969322 M3-Stylus  (R-2-tC-1.5-L30)
  A-5003-0053 3969433 M3-Stylus  (R-2-tC-1-L40)
  A-5003-0054 3969332 M3-Stylus  (R-2.5-TC-2-L21)
  A-5003-0055 3969342 M3-Stylus  (R-2.5-TC-2-L30)
  A-5003-0057 3969313 M3-Stylus  (R-3-tC-2-L30)
  A-5003-0058 3969343 M3-Stylus  (R-3-tC-2-L40)
  A-5003-0059 3969353 M3-Stylus  (R-3-tC-2-L50)
  A-5003-0060 3969434 M3-Stylus  (R-4-tC-2-L40)
  A-5003-0061 3969435 M3-Stylus  (R-4-tC-2-L50)
  A-5003-0063 3969436 M3-Stylus  (R-5-tC-2-L50)
  A-5003-0064 3969223 M2-Stylus  (R-3-CE-2-L50)
  A-5003-0065 3969224 M2-Stylus  (R-4-CE-2-L50)
  A-5003-0067 3969437 M3-Stylus  (R-3-CE-1.5-L50)
  A-5003-0071 3969246 M2-Stylus Extension (CE-3-SS-3-L40)
  A-5003-0072 3969247 M2-Stylus Extension (CE-3-SS-3-L50)
  A-5003-0074 3969280 M2-Spherical Cylinder Stylus (TC/TC-2-L40)
  A-5003-0076 3969058 M3-Star Stylus 5-way (R-2-SS-1.4-SP20/30)
  A-5003-0577 3969438 M2-Stylus  (R-0.7-TC-0.5-L20)
  A-5003-0938 3969439 M2-Stylus  (R-3-tC-1.5-L20)
  A-5003-1029 3969440 M2-Stylus  (R-4-tC-2-L20)
  A-5003-1210 3969277 M2-Spherical Cylinder Stylus (TC/TC-0.5-L15.3)
  A-5003-1218 3969278 M2-Spherical Cylinder Stylus (TC/TC-1-L35.5)
  A-5003-1228 3969279 M2-Spherical Cylinder Stylus (TC/TC-2-L16)
  A-5003-1258 3969281 M2-Spherical Cylinder Stylus (TC/TC-3-L22.5)
  A-5003-1325 3969441 M2-Stylus  (R-1-tC-0.8-L10)
  A-5003-1345 3969269 M2-Stylus  (R-0.5-TC-0.3-L20)
  A-5003-1370 3969442 M2-Stylus  (R-4-CE-2-L30)
  A-5003-2280 3969270 M2-Stylus Extension (CF-3-SS-3.5-L40)
  A-5003-2281 3969238 M2-Stylus Extension (CF-3-SS-3.5-L50)
  A-5003-2282 3969239 M2-Stylus Extension (CF-3-SS-3.5-L70)
  A-5003-2283 3969240 M2-Stylus Extension (CF-3-SS-3.5-L90)
  A-5003-2285 3969260 M2-Stylus  (R-4-CF-3-L50)
  A-5003-2286 3969425 M2-Stylus  (R-5-CF-3-L50)
  A-5003-2287 3969276 M2-Stylus  (R-6-CF-3-L50)
  A-5003-2300 3969701 M2-Key for Carbon Fibre Extensions
  A-5003-3822 3969222 M2-Stylus  (R-2-tC-1-L20)
  A-5003-4011 3969422 M2-Star Stylus 4-way (R-0.5-TC-0.3-SP10)
  A-5003-4782 3969286 M2-Stylus  (R-6-CF-3-L30)
  A-5003-4784 3969424 M2-Stylus  (R-4-CF-2-L75)
  A-5003-4787 3969210 M2-Star Stylus 4-way (R-0.5-TC-0.3-SP20)
  A-5003-4788 3969423 M2-Star Stylus 4-way (R-1-TC-0.7-SP20)
  A-5003-4860 3969450 M3-Stylus  (R-6-CF-4-L75)
  A-5003-4864 3969446 M3-Stylus Extension (CF-4-DA-5.5-L75)
  A-5003-4865 3969447 M3-Stylus Extension (CF-4-DA-5.5-L100
  A-5003-5723 3969421 M3-Stylus  (SN-2-Tc-1.4-L21)
  A-5004-0422 3969324 M3-Stylus  (R-3-SS-1.5-L10)
  A-5004-1979 3969420 M3-Stylus  (SN-1-Tc-0.7-L21.5)
  A-5004-7582 3969600 M2/M3-Mounting Pin
  A-5004-7583 3969045 M3-Stylus Extension (SS-4-L20)
  A-5004-7584 3969320 M3-Stylus Extension (SS-4-L35)
  A-5004-7585 3969231 M2-Stylus Extension (SS-3-L10)
  A-5004-7586 3969232 M2-Stylus Extension (SS-3-L20)
  A-5004-7588 3969200 M2-Pointer Stylus (SS-3-L15-DEG30)
  A-5004-7589 3969251 M2-Cylinder Stylus (SS-1.5-SS-1-L11)
  A-5004-7590 3969253 M2-Cylinder Stylus (SS-3-SS-1.5-L13)
  A-5004-7591 3969233 M2-Stylus Extension (SS-3-L30)
  A-5004-7592 3969062 M3/M2-Stylus Adapter (SS-L5)
  A-5004-7593 3969061 M2/M3-Stylus Adapter (SS-L7)
  A-5004-7597 3969403 M4/M3-Stylus Adapter (SS-L9)
  A-5004-7609 3969044 M3-Stylus Extension (SS-4-L10)
  A-5004-7610 3969230 M2-Stylus Extension (SS-3-L5)
  A-5004-7611 3969234 M2-Stylus Extension (SS-3-L40)
  M-5000-3540 3969600 M2/M3-Mounting Pin
  M-5000-3592 3969045 M3-Stylus Extension (SS-4-L20)
  M-5000-3593 3969320 M3-Stylus Extension (SS-4-L35)
  M-5000-3647 3969231 M2-Stylus Extension (SS-3-L10)
  M-5000-3648 3969232 M2-Stylus Extension (SS-3-L20)
  M-5000-4150 3969200 M2-Pointer Stylus (SS-3-L15-DEG30)
  M-5000-4152 3969251 M2-Cylinder Stylus (SS-1.5-SS-1-L11)
  M-5000-4153 3969253 M2-Cylinder Stylus (SS-3-SS-1.5-L13)
  M-5000-4162 3969233 M2-Stylus Extension (SS-3-L30)
  M-5000-4163 3969062 M3/M2-Stylus Adapter (SS-L5)
  M-5000-4164 3969061 M2/M3-Stylus Adapter (SS-L7)
  M-5000-6714 3969403 M4/M3-Stylus Adapter (SS-L9)
  M-5000-7633 3969044 M3-Stylus Extension (SS-4-L10)
  M-5000-7634 3969230 M2-Stylus Extension (SS-3-L5)
  M-5000-7779 3969234 M2-Stylus Extension (SS-3-L40)
  M-5000-7813 3969141 M2-Pointer Stylus (TC-3-L10-DEG30)

  Liên hệ ngay để được tư vấn Bộ kim đo Hexagon M2-STYLUS KIT NO. 7:

  Chat với bộ phận CSKH

  Hotline: 0943 735 866 – 0888 814 889 – 0888 035 786
  Liên hệ qua fanpage facebook.

  Truy cập các dịch vụ khác của Tousei Engineering Viet Nam:

  + Hiệu chuẩn thiết bị:

  + Sửa chữa thiết bị đo

  + Cung cấp thiết bị đo giá rẻ

  + Đào tạo hiệu chuẩn nội bộ

  *Để mua hànghiệu chuẩnsửa chữa thiết bị hãy liên hệ với chúng tôi:

  Chat trực tiếp với CSKH.

  Hotline: 0943 735 866/ 085 396 1223
  Liên hệ qua fanpage facebook.
  Công ty TNHH TOUSEI ENGINEERING VIET NAM

  ĐC: Đội 2, thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội

  VP Phía Nam: Tầng 3 tòa nhà Hà Nam Plaza, số 26/5 QL13, khu phố Tây, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

  VP Vĩnh Phúc: Nguyễn Văn Linh – Liên Bảo – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc.

  ĐT: 0943 735 866/ 0888 814 889/ 0888 283 486/ 0853 961 223

  Email:  / sale@toseivn.com tse@toseivn.com /sale1@toseivn.com/ tsevn@toseivn.com

  Website: https://www.tousei.com.vn/ – https://www.toseivn.com/– www.tskvn.com.vn