Thân nối A-5004-7584 RENISHAW (Tương đương mã 03969320 Hexagon)

Giá bán: Liên hệ

  Giao hàng toàn Quốc

  Đổi hàng 07 ngày miễn phí

  Đảm bảo hàng chính hãng

  Quý khách có thể "Thanh toán khi nhận hàng

  Thân nối A-5004-7584 RENISHAW (Tương đương mã 03969320 Hexagon)

  Thân nối A-5004-7584 RENISHAW (Tương đương mã 03969320 Hexagon) được thiết kế để sử dụng khi đo các đặc điểm và lỗ khoan rất sâu hoặc khi thăm dò các điểm có khả năng tiếp cận hạn chế. Các phần mở rộng bằng thép không gỉ cung cấp độ cứng tuyệt vời và lý tưởng cho các ứng dụng mà trọng lượng không quan trọng.

  Số phần trước: M-5000-3593

  Tương đương với số bộ phận của Mitutoyo: K651159

  Tương đương với số bộ phận Q-Mark: VM3-35

   

  KIM ĐO A-5004-7584 RENISHAW (Tương đương mã 03969320 Hexagon)

  KIM ĐO A-5004-7584 RENISHAW (Tương đương mã 03969320 Hexagon)

  *Thông số kỹ thuật

  Thread M3
  Stem material Stainless steel
  To mount M3

  *Các mã kim tương đương Renishaw và Hexagon:

  Bên cạnh đó quý khách hàng có thể sử dụng các mã kim đo tương đương của Renishaw để thay cho các mã kim đo của Hexagon. Các mã kim này đều có cấu tạo tương đương, chất lượng và khả năng tối ưu trong quá trình sử dụng đều giống nhau.

  Bảng đối chiếu các mã kim tương đương:

  Renishaw Part No.
  Hexagon Part No.
  Item Descrption
  A-5000-3551
  3969301
  M3-Stylus  (R-1-SS-0.7-L21)
  A-5000-3552
  3969302
  M3-Stylus  (R-2-SS-1.4-L21)
  A-5000-3553
  3969303
  M3-Stylus  (R-3-SS-1.5-L21)
  A-5000-3554
  3969334
  M3-Stylus  (R-4-SS-2.5-L31)
  A-5000-3603
  3969212
  M2-Stylus  (R-2-SS-1.3-L20)
  A-5000-3604
  3969203
  M2-Stylus  (R-3-SS-1.5-L10)
  A-5000-3611
  3969241
  M2-Disc Stylus (R-6-SS-L10)
  A-5000-3613
  3969243
  M2-Disc Stylus (CE-18-SS-L3.7)
  A-5000-3614
  3969218
  M2-Hollow Ball Stylus (CE-18-L11)
  A-5000-3626
  3969056
  M2-Star Stylus 5-way (R-2-SS-1.4-SP20/30)
  A-5000-3627
  3969054
  M2-Styli Holder 5-way (SS-L7.5)
  A-5000-3709
  3969426
  M4-Stylus  (R-6-CE-4.5-L50)
  A-5000-3712
  3969427
  M4-Stylus  (R-6-CE-4.5-L100)
  A-5000-4154
  3969204
  M2-Stylus  (R-4-SS-1.65-L10)
  A-5000-4155
  3969205
  M2-Stylus  (R-5-SS-2.5-L10)
  A-5000-4156
  3969206
  M2-Stylus  (R-6-SS-2.7-L10)
  A-5000-4158
  3969208
  M2-Stylus  (R-8-SS-2.7-L11)
  A-5000-4160
  3969213
  M2-Stylus  (R-3-SS-1.5-L20)
  A-5000-4161
  3969214
  M2-Stylus  (R-4-SS-2-L20)
  A-5000-7534
  3969059
  M2-Stylus Knuckle (SS-L8)
  A-5000-7547
  3969402
  M4-Stylus  (R-2-SS-1.4-L19)
  A-5000-7606
  3969304
  M3-Stylus  (R-4-SS-2.5-L21)
  A-5000-7610
  3969046
  M3-Styli Holder 5-way (SS-L13)
  A-5000-7616
  3969060
  M3-Stylus Knuckle (SS-L12)
  A-5000-7629
  3969055
  M2-Star Stylus 5-way (R-2-SS-1.4-SP20/20)
  A-5000-7630
  3969305
  M3-Stylus  (R-5-SS-2.5-L21)
  A-5000-7632
  3969310
  M3-Stylus – Stepped (R-0.5-TC-0.32/0.7-L21)
  A-5000-7648
  3969335
  M3-Stylus – Tapered (R-5-SS-L31)
  A-5000-7754
  3969401
  M4-Stylus Extension (CE-7-SS-7.5-L30)
  A-5000-7795
  3969408
  M4-Stylus  (R-8-CE-4.5-L50)
  A-5000-7796
  3969418
  M4-Stylus  (R-8-CE-4.5-L100)
  A-5000-7800
  3969268
  M2-Stylus  (R-0.3-TC-0.2-L10)
  A-5000-7801
  3969267
  M2-Stylus  (R-0.7-TC-0.5-L10)
  A-5000-7802
  3969428
  M2-Stylus  (R-1.5-SS-0.7-L10)
  A-5000-7803
  3969225
  M2-Stylus  (R-2.5-SS-1-L10)
  A-5000-7804
  3969226
  M2-Stylus  (R-2.5-SS-1.4-L20)
  A-5000-7805
  3969220
  M2-Stylus – Stepped (R-0.5-TC-0.32/0.7-L10)
  A-5000-7806
  3969201
  M2-Stylus  (R-1-SS-0.7-L10)
  A-5000-7807
  3969202
  M2-Stylus  (R-2-SS-1.1-L10)
  A-5000-7808
  3969221
  M2-Stylus  (R-1-tC-0.7-L20)
  A-5000-7809
  3969242
  M2-Disc Stylus (SV-18-SS-L7.5)
  A-5000-7812
  3969292
  M2-Spherical Cylinder Stylus (R-2-TC-1.6-L20)
  A-5000-7813
  3969141
  M2-Pointer Stylus (TC-3-L10-DEG30)
  A-5000-7814
  3969330
  M3-Hollow Ball Stylus (CE-30-L17)
  A-5000-8663
  3969259
  M2-Stylus  (R-1-tC-0.7-L27)
  A-5000-8876
  3969445
  M2-Spherical Cylinder Stylus (R-1-L15)
  A-5003-0033
  3969271
  M2-Stylus  (R-1-tC-0.8-L20)
  A-5003-0034
  3969272
  M2-Stylus  (R-1.5-TC-1-L20)
  A-5003-0035
  3969261
  M2-Stylus  (R-1.5-TC-1-L30)
  A-5003-0036
  3969262
  M2-Stylus  (R-2-tC-1.5-L30)
  A-5003-0037
  3969282
  M2-Stylus  (R-2-tC-1.5-L40)
  A-5003-0040
  3969263
  M2-Stylus  (R-3-tC-2-L30)
  A-5003-0041
  3969283
  M2-Stylus  (R-3-tC-2-L40)
  A-5003-0042
  3969293
  M2-Stylus  (R-3-tC-2-L50)
  A-5003-0043
  3969429
  M2-Stylus  (R-4-tC-2-L30)
  A-5003-0044
  3969284
  M2-Stylus  (R-4-tC-2-L40)
  A-5003-0045
  3969294
  M2-Stylus  (R-4-tC-2-L50)
  A-5003-0046
  3969430
  M2-Stylus  (R-5-tC-2-L20)
  A-5003-0049
  3969295
  M2-Stylus  (R-5-tC-2.5-L50)
  A-5003-0050
  3969431
  M3-Stylus  (R-1.5-TC-1-L20)
  A-5003-0051
  3969432
  M3-Stylus  (R-1.5-TC-1-L30)
  A-5003-0052
  3969322
  M3-Stylus  (R-2-tC-1.5-L30)
  A-5003-0053
  3969433
  M3-Stylus  (R-2-tC-1-L40)
  A-5003-0054
  3969332
  M3-Stylus  (R-2.5-TC-2-L21)
  A-5003-0055
  3969342
  M3-Stylus  (R-2.5-TC-2-L30)
  A-5003-0057
  3969313
  M3-Stylus  (R-3-tC-2-L30)
  A-5003-0058
  3969343
  M3-Stylus  (R-3-tC-2-L40)
  A-5003-0059
  3969353
  M3-Stylus  (R-3-tC-2-L50)
  A-5003-0060
  3969434
  M3-Stylus  (R-4-tC-2-L40)
  A-5003-0061
  3969435
  M3-Stylus  (R-4-tC-2-L50)
  A-5003-0063
  3969436
  M3-Stylus  (R-5-tC-2-L50)
  A-5003-0064
  3969223
  M2-Stylus  (R-3-CE-2-L50)
  A-5003-0065
  3969224
  M2-Stylus  (R-4-CE-2-L50)
  A-5003-0067
  3969437
  M3-Stylus  (R-3-CE-1.5-L50)
  A-5003-0071
  3969246
  M2-Stylus Extension (CE-3-SS-3-L40)
  A-5003-0072
  3969247
  M2-Stylus Extension (CE-3-SS-3-L50)
  A-5003-0074
  3969280
  M2-Spherical Cylinder Stylus (TC/TC-2-L40)
  A-5003-0076
  3969058
  M3-Star Stylus 5-way (R-2-SS-1.4-SP20/30)
  A-5003-0577
  3969438
  M2-Stylus  (R-0.7-TC-0.5-L20)
  A-5003-0938
  3969439
  M2-Stylus  (R-3-tC-1.5-L20)
  A-5003-1029
  3969440
  M2-Stylus  (R-4-tC-2-L20)
  A-5003-1210
  3969277
  M2-Spherical Cylinder Stylus (TC/TC-0.5-L15.3)
  A-5003-1218
  3969278
  M2-Spherical Cylinder Stylus (TC/TC-1-L35.5)
  A-5003-1228
  3969279
  M2-Spherical Cylinder Stylus (TC/TC-2-L16)
  A-5003-1258
  3969281
  M2-Spherical Cylinder Stylus (TC/TC-3-L22.5)
  A-5003-1325
  3969441
  M2-Stylus  (R-1-tC-0.8-L10)
  A-5003-1345
  3969269
  M2-Stylus  (R-0.5-TC-0.3-L20)
  A-5003-1370
  3969442
  M2-Stylus  (R-4-CE-2-L30)
  A-5003-2280
  3969270
  M2-Stylus Extension (CF-3-SS-3.5-L40)
  A-5003-2281
  3969238
  M2-Stylus Extension (CF-3-SS-3.5-L50)
  A-5003-2282
  3969239
  M2-Stylus Extension (CF-3-SS-3.5-L70)
  A-5003-2283
  3969240
  M2-Stylus Extension (CF-3-SS-3.5-L90)
  A-5003-2285
  3969260
  M2-Stylus  (R-4-CF-3-L50)
  A-5003-2286
  3969425
  M2-Stylus  (R-5-CF-3-L50)
  A-5003-2287
  3969276
  M2-Stylus  (R-6-CF-3-L50)
  A-5003-2300
  3969701
  M2-Key for Carbon Fibre Extensions
  A-5003-3822
  3969222
  M2-Stylus  (R-2-tC-1-L20)
  A-5003-4011
  3969422
  M2-Star Stylus 4-way (R-0.5-TC-0.3-SP10)
  A-5003-4782
  3969286
  M2-Stylus  (R-6-CF-3-L30)
  A-5003-4784
  3969424
  M2-Stylus  (R-4-CF-2-L75)
  A-5003-4787
  3969210
  M2-Star Stylus 4-way (R-0.5-TC-0.3-SP20)
  A-5003-4788
  3969423
  M2-Star Stylus 4-way (R-1-TC-0.7-SP20)
  A-5003-4860
  3969450
  M3-Stylus  (R-6-CF-4-L75)
  A-5003-4864
  3969446
  M3-Stylus Extension (CF-4-DA-5.5-L75)
  A-5003-4865
  3969447
  M3-Stylus Extension (CF-4-DA-5.5-L100
  A-5003-5723
  3969421
  M3-Stylus  (SN-2-Tc-1.4-L21)
  A-5004-0422
  3969324
  M3-Stylus  (R-3-SS-1.5-L10)
  A-5004-1979
  3969420
  M3-Stylus  (SN-1-Tc-0.7-L21.5)
  A-5004-7582
  3969600
  M2/M3-Mounting Pin
  A-5004-7583
  3969045
  M3-Stylus Extension (SS-4-L20)
  A-5004-7584
  3969320
  M3-Stylus Extension (SS-4-L35)
  A-5004-7585
  3969231
  M2-Stylus Extension (SS-3-L10)
  A-5004-7586
  3969232
  M2-Stylus Extension (SS-3-L20)
  A-5004-7588
  3969200
  M2-Pointer Stylus (SS-3-L15-DEG30)
  A-5004-7589
  3969251
  M2-Cylinder Stylus (SS-1.5-SS-1-L11)
  A-5004-7590
  3969253
  M2-Cylinder Stylus (SS-3-SS-1.5-L13)
  A-5004-7591
  3969233
  M2-Stylus Extension (SS-3-L30)
  A-5004-7592
  3969062
  M3/M2-Stylus Adapter (SS-L5)
  A-5004-7593
  3969061
  M2/M3-Stylus Adapter (SS-L7)
  A-5004-7597
  3969403
  M4/M3-Stylus Adapter (SS-L9)
  A-5004-7609
  3969044
  M3-Stylus Extension (SS-4-L10)
  A-5004-7610
  3969230
  M2-Stylus Extension (SS-3-L5)
  A-5004-7611
  3969234
  M2-Stylus Extension (SS-3-L40)
  M-5000-3540
  3969600
  M2/M3-Mounting Pin
  M-5000-3592
  3969045
  M3-Stylus Extension (SS-4-L20)
  M-5000-3593
  3969320
  M3-Stylus Extension (SS-4-L35)
  M-5000-3647
  3969231
  M2-Stylus Extension (SS-3-L10)
  M-5000-3648
  3969232
  M2-Stylus Extension (SS-3-L20)
  M-5000-4150
  3969200
  M2-Pointer Stylus (SS-3-L15-DEG30)
  M-5000-4152
  3969251
  M2-Cylinder Stylus (SS-1.5-SS-1-L11)
  M-5000-4153
  3969253
  M2-Cylinder Stylus (SS-3-SS-1.5-L13)
  M-5000-4162
  3969233
  M2-Stylus Extension (SS-3-L30)
  M-5000-4163
  3969062
  M3/M2-Stylus Adapter (SS-L5)
  M-5000-4164
  3969061
  M2/M3-Stylus Adapter (SS-L7)
  M-5000-6714
  3969403
  M4/M3-Stylus Adapter (SS-L9)
  M-5000-7633
  3969044
  M3-Stylus Extension (SS-4-L10)
  M-5000-7634
  3969230
  M2-Stylus Extension (SS-3-L5)
  M-5000-7779
  3969234
  M2-Stylus Extension (SS-3-L40)
  M-5000-7813
  3969141
  M2-Pointer Stylus (TC-3-L10-DEG30)

  *Để mua hànghiệu chuẩnsửa chữa thiết bị hãy liên hệ với chúng tôi:

  Chat trực tiếp với CSKH.

  Hotline: 0943 735 866/ 085 396 1223
  Liên hệ qua fanpage facebook.
  Công ty TNHH TOUSEI ENGINEERING VIET NAM

  ĐC: Đội 2, thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội

  VP Phía Nam: Tầng 3 tòa nhà Hà Nam Plaza, số 26/5 QL13, khu phố Tây, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

  VP Vĩnh Phúc: Nguyễn Văn Linh – Liên Bảo – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc.

  ĐT: 0943 735 866/ 0888 814 889/ 0888 283 486/ 0853 961 223

  Email:  / sale@toseivn.com tse@toseivn.com /sale1@toseivn.com/ tsevn@toseivn.com

  Website: https://www.tousei.com.vn/ – https://www.toseivn.com/– www.tskvn.com.vn