Sửa chữa thiết bị đo

Hiệu chuẩn máy đo 3D giá rẻ
HP-1000 Hioos
máy đo độ tròn